Стажантска Програма

Нашата стажантска програма има за цел да ви даде яснота за бизнес средата. Тя ще ви помогне да разберете дали кариера в областта на професионалните услуги е подходяща за вас и ще добиете представа за нашия бизнес, нашите клиенти и култура. В съчетание с възможността за придобиване на реални търговски познания и директни контакти с клиентите, стажантската програма е чудесна възможност да опознаете света на бизнеса.

Нашите служители работят като сплотен екип, който насърчава изразяването на собствено мнение. Това означава, че ще имате възможност да се включите в работата и да поемете отговорност от самото начало на кариерата си. Единствено чрез обединяване на различни гледни точки, ние можем да се усъвършенстваме и да постигнем успех в изграждането на по-добра работна среда.

Нашият начин на обучение, добиване на знания и опит ви дават чудесни възможности за развитие.

Ние сме готови да ви предложим реални предизвикателства и отговорности от момента, в който се присъедините към организацията. Също така можете да бъдете сигурни, че ние предлагаме големи възможности за развитие - от формално обучение и квалификация до „обучение по време на работа“.

Основни задължения и отговорности:

 • Съдейства на целия екип при обработката на документация, като включително анализира счетоводна и друга приложима информация и документация, с цел идентифициране на счетоводни и одитни въпроси;
 • Изготвя необходимата документация и работни документи за извършената работа;
 • Планира и изпълнява поставените задачи като съблюдава за постигането на желаните резултати и спазване на поставените крайни срокове;
 • Демонстрира внимание и старание при изпълнението и завършването на поставените задачи;
 • Поддържа добри работни взаимоотношения с колеги, бизнес партньори и клиенти;
 • Допълнителните отговорности ще включват участие в ангажименти, свързани с бизнес консултиране, управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит.

Знания, опит и умения:

 • Висше образование в областта на счетоводството, финансите, бизнес администрацията (завършили или студенти);
 • Добри аналитични, организационни и комуникационни умения;
 • Внимание към детайла и стриктно спазване на крайните срокове;
 • Отлични умения за бизнес комуникация;
 • Отлични умения за организиране и приоритизиране;
 • Отлична компютърна грамотност, включително Microsoft Office – Word, Excel и Power Point.

 

Apply now