Асистент Одит Мениджър

Като една от водещите компании в България, предоставящи професионални услуги, ние търсим изключителни хора, които да се присъединят към екипа ни. Нашата политика е да създаваме приятелска, достъпна и професионална среда за нашите бизнес партньори, изграждайки стабилни и дългосрочни взаимоотношения с тях. 

Екипът ни е фундаментален за нашия бизнес и успех. Нашият експертен екип от професионални консултанти и помощен персонал са ключът към първокласна клиентска услуга. Насърчаващата среда, в която работим подпомага значително кариерното развитие. Изграждането на кариери е един от начините за изграждане на нашия бизнес.

Ние търсим инициативен и ентусиазиран професионалист, който да се присъедини към нашия одит отдел.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомага одит мениждъра при събирането и прегледа на работата на асистентите;
 • Съдейства на одит мениджъра при обработката на документация, като включително анализира счетоводна и друга приложима информация и документация, с цел идентифициране на счетоводни и одитни въпроси;
 • Организира работните ангажименти на асистентите и съблюдава за спазването на крайните срокове;
 • Разбира бизнеса на одитирания клиент и познава ключовите моменти и тенденции на бизнеса като в същото време е информиран за основното бизнес/икономическо развитие и тяхното въздействие върху одитирания клиент;
 • Изгражда и поддържа ефективна комуникация с ръководството на клиента на всеки етап от одитния ангажимент и допринася за стабилна и положителна връзка с клиента чрез взаимодействие с персонала на клиента;
 • Допълнителните отговорности ще включват участие в ангажименти, свързани с бизнес консултиране, управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит.

Знания, опит и умения:

 • Минимум 4 години опит в одитирането;
 • Задълбочени познания на МСФО и българското данъчно законодателство; 
 • Висше образование по Счетоводство и контрол или Финанси;
 • Българска и/или международна счетоводна квалификация като CPA и/или ACCA е предимство;
 • Отлично владеене на английски език, включително четене, говорене и писане;
 • Отлични умения за бизнес комуникация;
 • Отлични умения за организиране и приоритизиране;
 • Отлична компютърна грамотност, включително Microsoft Office – Word, Excel и Power Point.

Ние предлагаме:

 • Прогресивни възможности за развитие на кариерата в реномирана организация;
 • Работа с водещи български и международни компании и придобиване на мултикултурен опит;
 • Професионална, екипно ориентирана и подпомагаща работна среда;
 • Интензивно обучение на място и седмични уъркшопове за развитие;
 • Пълна финансова подкрепа за квалификация и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение, ориентирано към резултатите.
Apply now