Key Management Team

Георги Калоянов

Управляващ съдружник

Георги Калоянов е Управляващ Съдружник и съосновател на Ес Еф България. Притежава бакалавърска степен по Компютърни системи и технологии и магистърска степен по Счетоводство и контрол. Притежава следните международни професионални сертификати: ИДЕС, CIA, CRMA, CISA, CFSA, CGAP и CCSA. Основният опит на г-н Калоянов е в сферата на одита и консултациите на публични дружества; международни проекти по първично публично предлагане, хибридни финансови инструменти и международно данъчно планиране; управлениe на риска. Притежава над 14 години професионален опит в областта на одита и технологиите.

+ 359 2 44 565 90, Факс: + 359 2 42 663 05
gkaloyanov@sfbulgaria.com

Гюляй Рахман

Управляващ Съдружник

Гюляй Рахман е Управляващ Съдружник в Ес Еф България. Притежава бакалавърска и магистърска степен по Финанси и следните международни професионални сертификати: ACCA, CIA и CRMA. Основният опит на г-ца Рахман е в сферата на одита и консултациите на публични дружества; корпоративни финанси; вътрешен одит и корпоративно управление. Притежава над 10 години професионален опит в областта на одита и корпоративните финанси.

+ 359 2 44 565 90, Факс: + 359 2 42 663 05
grahman@sfbulgaria.com

Петя Атанасова

Ръководител отдел Данъци

Петя Атанасова е Ръководител отдел Данъци в Ес Еф България. Притежава бакалавърска и магистърска степен по Счетоводство и контрол и международния професионален сертификат FCCA. Основният опит на г-жа Атанасова е данъчни консултации и услуги по проверка на спазване на данъчната законосъобразност, данъчен дю дилиджънс и данъчен одит, счетоводни услуги на търговски и производствени фирми; одит и консултации. Притежава над 19 години професионален опит в областта на данъчните и счетоводните консултации.

+ 359 2 44 565 90, Факс: + 359 2 42 663 05
patanasova@sfbulgaria.com